Lisätietoja kampanjasta

Euroopan hallitukset kamppailevat maahanmuuttoon ja siirtolaisuuteen liittyvien kysymysten kanssa, siksi me eri elämän aloja edustavat Euroopan maiden kansalaiset, opiskelijat, vapaaehtoiset, perheet, yhdistykset ja uskonnolliset yhteisöt olemme päättäneet astua esiin, ja auttaa.


Samaan aikaan oikeuttamme auttaa kriminalisoidaan eri puolilla Eurooppaa. Tuhansia Euroopan unionin maiden kansalaisia on sakotettu ja pidätetty yksinkertaisesti sen takia, että he ovat tarjonneet humanitaarista apua vainoa pakeneville ihmisille.


Tämä ei ole se Eurooppa, jonka me haluamme. Yhdessä voimme nähdä näissä auttavissa eleissä sen mitä ne todella ovat; ne ovat heijastuksia meidän eurooppalaisista, inhimillisistä ja yhteisöllisistä arvoistamme, myötätunnosta ja ystävällisyydestä.


Tämän vuoksi olemme koonneet voimamme käynnistääksemme ensimmäisen siirtolaisuuskysymyksiin kantaaottavan eurooppalaisen kansalaisaloitteen. Haluamme mahdollistaa oikeudenmukaisen ja vieraanvaraisen Euroopan #WelcomingEurope ja vaatia kansalaisille oikeutta auttaa. Tämän suoran demokraattisen työkalun avulla, voimme vaatia Euroopan komissiota ja Euroopan parlamenttia vastaamaan esittämiimme vaatimuksiin, jos saamme kerättyä miljoona allekirjoitusta.


Justice Icon Vectorial RGW IT SERVICES UI/UX

Ketään ei pidä asettaa syytteeseen tai rangaista humanitaarisen avun tai majapaikan antamisesta ihmisille. Komission on vaadittava pakolaisia auttavia tahoja rankaisevia valtioita, lopettamaan rankaiseminen.

Safety Icon Vectorial RGW IT SERVICES UI/UX

Kaikilla on oikeus oikeusturvaan. Komission on taattava tehokkaammat keinot ja säännöt, joilla voidaan puolustaa työvoimana hyväksikäytön kohteeksi joutuneita uhreja ja rikosten uhreja kaikkialla EU:ssa, sekä ihmisoikeusloukkausten uhreja EU:n ulkorajoilla.

Solidarity Icon Vectorial RGW IT SERVICES UI/UX

Kaikkialla Euroopan unionin alueella on kansalaisia, jotka haluavat tarjota pakolaisille tukensa. Niin että pakolaiset voisivat saada turvallisen paikan missä asua ja aloittaa uuden elämän Euroopassa. Vaadimme komissiota antamaa suoraa tukea paikallistason ryhmille, jotka ovat halukkaita tukemaan pakolaisia joille on myönnetty oleskelulupa.

Tämän aloitteen tausta ja konteksti

EU:n siirtolaisuuteen ja kansalaisyhteiskuntaan liittyvien kysymysten kanssa työskentelevät kansalaisjärjestöt ovat Migration Policy Groupin koordinoimina valmistelleet kahden vuoden ajan strategisesti ajoitetun eurooppalaisen kansalaisaloitteen eurooppalaista kansalaisjärjestöjen turvapaikka-ja siirtolaisuusasioita käsittelevää foorumia (European Platform on Asylum and Migration (EPAM)) varten. Suuren yleisön tavoittamiseksi on muodostunut yli Euroopan kattava 170 kansalaisjärjestön yhteenliittymä, joka pyrkii muuttamaan EU:n maahanmuuttopolitiikkaa.


Today, we, the citizens of Europe, are raising our voices to change the discourse on migration and build a Europe that welcomes those in need and reflects our principles of solidarity, dignity and human rights.

Mitä me haluamme saavuttaa?

Päämääränä on saada koottua miljoona allekirjoitusta sekä selkeää julkista kannatusta aloitteelle helmikuuhun 2019 mennessä. Tämä mahdollistaisi kaikkien keskeisimpien maahanmuuttopoliittikkaan liittyvien lakimuutosten toteutumisen osana vuoden 2019 eurooppalaisia vaaleja. Painopisteinä ovat yhteisöllinen sponsorointi, avun antamisen dekriminalisointi ja ihmisoikeusloukkausten ja työvoiman hyväksikäytön uhreiksi joutuneiden puolustaminen.

Mikä on eurooppalainen kansalaisaloite (European Citizens’ Initiative, ECI) ?

Eurooppalainen kansalaisaloite on näkyvin ja laillisesti sitovin suoran demokratian väline Euroopassa. Jos miljoona kansalaista vähintään seitsemässä Euroopan unionin jäsenmaassa allekirjoittaa kansalaisaloitteen vuoden sisällä, Euroopan komission on kuultava kansalaisten vaatimukset muodollista prosessia noudattaen.