• НАШИТЕ ЦЕННОСТИ СА ЗАСТРАШЕНИ:

    ДА НАПРАВИМ ЕВРОПА ОТНОВО ГОСТОПРИЕМНА
    Разпространете инициативата - използвайте #WelcomingEurope

{{subscribe_and_follow}}


NEWSLETTER

Stay informed

* Don't worry your data is protected by the European law GDPR

Искаме Европейската комисия да


Сигурност


Сигурност icon
Да подкрепим гражданите, които искат да помогнат на бежанците да изградят нов дом и нов живот.

Солидарност


Солидарност icon
Да спрем правителствата, които наказват доброволците и гражданските организации, предоставящи хуманитарна помощ или подслон на бежанците.

Справедливост


Справедливост icon
Да гарантираме по-ефективни методи за защитата на жертвите на трудова експлоатация, жертвите на престъпления в Европа, както и да предотврати нарушаването на човешките права на държавните граници.

Научете повече

Често задавани въпроси

118479

Проследете развитието на кампанията в различните точки на Европа

Разпространете инициативата - използвайте #WelcomingEurope #Welcoming Europe (Гостоприемна Европа) Първата Европейска гражданска инициатива (ЕГИ) за миграция, целяща да ангажира обществеността и да трансформира миграционните политики на ЕС.

Нуждаем се от един милион подписа, за да накараме ЕС да направи Европа гостоприемна

{{join_our_newsletter}}


_


_


Новини

Следвайте нашата работа

Подкрепете ни, като споделите нашия флайър


Разпространете инициативата - използвайте #WelcomingEurope

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ